Tag Archives: เทศบาลเมืองทุ่งสง

อบรมหมากล้อมระดับพื้นฐาน ให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับเทศบาลเมืองทุ่งสง และบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดการฝึกอบรมหมากล้อมระดับพื้นฐาน ให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ในวันที่ 27-29 เมษายน 2559 ณ ตึกดำรงค์ธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช