Tag Archives: หมากล้อม

ผลการแข่งขันหมากล้อม กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 น่านเกมส์ ประเภททีมชายและทีมหญิง

     กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 น่านเกมส์ ชนิดกีฬาหมากล้อม จัดการแข่งขันขึ้นที่วิทยาลัยเทคนิคน่าน หอประชุม … โดยประเภทคู่ชาย คู่หญิง และคู่ผสม แข่งขันระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2561 โดยมีจังหวัดเข้าร่วมกว่า 23 จังหวัด

ผลการแข่งขันหมากล้อม กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34 น่านเกมส์ ประเภทคู่ชาย

     กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 น่านเกมส์ ชนิดกีฬาหมากล้อม จัดการแข่งขันขึ้นที่วิทยาลัยเทคนิคน่าน หอประชุม … โดยประเภทคู่ชาย คู่หญิง และคู่ผสม แข่งขันระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2561 โดยมีจังหวัดเข้าร่วมกว่า 20 จังหวัด

การสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 1/2561

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทย จัดงานการสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 1/2561 ในวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ อาคาร 2 คอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 3

ผลการแข่งขันหมากล้อมเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21

เปิดฉากการแข่งขันหมากล้อม Thailand Go League 2018

4 มีนาคม 2561 สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยร่วมกับ สถาบันหมากล้อมและศิลปะจินโป๋ จัดการแข่งขันหมากล้อม Thailand Go League 2018 ชิงถ้วยและเงินรางวัลกว่า 1,000,000 บาท จัดที่อาคาร ซีพี ทาวเวอร์ ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม -26 พฤษภาคม 2561

ครบรอบ 25 ปี หมากล้อมในประเทศไทย

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย จัดงานครบรอบ 25 ปี หมากล้อมในประเทศไทยพร้อม แถลงปี 61 เดินหน้าส่งเสริมนักกีฬาหมากล้อมไทยสู่เวทีระดับโลก จับมือพันธมิตรเตรียมจัดการแข่งขันกว่า 20 รายการตลอดปี เพื่อพัฒนาฝีมือนักหมากล้อมไทยเทียบเท่านานาชาติ

ผลการแข่งขัน การแข่งขันกีฬาหมากล้อมวันวิชาการ มปณ.นิทรรศ 60

การแข่งขันกีฬาหมากล้อมวันวิชาการ มปณ.นิทรรศ 60 “เปิดประตูการเรียนรู้ สู่ความเป็นไทย ก้าวไกล Thailand `4.0”

จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส โดยมีนางเขมสุภางค์ สุขประกอบ ผู้อำนวยการ โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส เป็นประธาน และ ผู้มอบรางวัล และการแข่งขันครั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกว่า 120 คน

ผลการแข่งขัน 12th Thai-Japanese Igo Friendship Game

ผลการแข่งขัน 12th Thai-Japanese Igo Friendship Game

สรุปผลการแข่งขันหมากล้อมกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 “ล้านนาเกมส์”

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อมในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 “ล้านนาเกมส์” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 -​ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา

สรุปผลการแข่งขันหมากล้อมอนุบาล ปฐมวัยโกะเกมส์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยร่วมกับ โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันหมากล้อมอนุบาล “ปฐมวัยโกะเกมส์” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์2561 ณ โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ครั้งนี้มีนักเรียนและครูเข้าร่วมการแข่งขันในรายการนี้ร่วม 500 คน นักเรียน 434 คน ครู 62 คน มีการแข่งขันทั้งหมด 10 ประเภท ได้แก่ 1.SMART เดี่ยวชาย 2.SMART เดี่ยวหญิง 3.SMILE เดี่ยวชาย 4.SMILE เดี่ยวหญิง 5.SMART ทีมชาย 6.SMART ทีมหญิง 7.SMART ทีมผสม 8.SMILE ทีมชาย 9.SMILE ทีมหญิง และ 10.SMILE ทีมผสม