Tag Archives: วัดระดับฝีมือ

ขอเชิญสมัครสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม สนามสอบภาคตะวันออก 2561

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี ชมรมหมากล้อมจังหวัดชลบุรี ห้างสรรพสินค้าฮาร์เบอร์ พัทยา จะจัดสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม สนามสอบภาคตะวันออก 2561

การแข่งขันหมากล้อม โกะค้าปลีกสัมพันธ์ 2017

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันและสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อมให้กับพนักงานในกลุ่มเครือ ซีพี ออลล์ ในรายการที่มีชื่อว่า “โกะค้าปลีกสัมพันธ์ 2017” ในวันที่ 8-9 มีนาคม 2560 ที่ อาคาร ซีพี ทาวเวอร์ ชั้น 11 โดยมีนักกีฬาหมากล้อมเข้าร่วมกิจกรรมครั้งร่วม 300 คน ประเภทแข่ง 88 คน และสอบวัดระดับฝีมือ 200 คน