Tag Archives: คัดตัว

การแข่งขันคัดตัวรายการ The 40th World Amateur Go Championship 2019

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันคัดตัวรายการ The 40th World Amateur Go Championship 2019 รับสมัคร วันนี้ – 17 มกราคา 2562 แข่งขันในวันที่ 19 – 20 มกราคม 2562 ณ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ตัวแทนจะได้ไปแข่งขันรายการ  The 40th World Amateur Go Championship 2019 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 – 7 มิถุนายน 2562 ณ เมืองมัตสึเอะ จังหวัดชิมาเนะ ประเทศญี่ปุ่น

สมัครคัดเลือกตัวแทนเข้าแข่งหมากล้อมรายการ Regulations of 14th China-ASEAN Weiqi International Invitational Tournament 2018

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย เปิดคัดเลือกค้นหานักกีฬาหมากล้อม เป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อม Regulations of 14th China-ASEAN Weiqi International Invitational Tournament 2018 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันที่ 13 – 14 สิงหาคม 2561

3 ตัวแทนไทย สู้ศึกการแข่งขันหมากล้อม Asian University Go Tournament 2018

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันหมากล้อมคัดเลือกตัวแทนเพื่อลงแข่งขันหมากล้อมรายการ Asian University Go Tournament 2018 การแข่งขันคัดเลือกตัวแทนในครั้งนี้จัดขึ้นวันที่ 23 เมษายน 2561 ณ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย จนได้นักกีฬาหมากล้อมตัวแทนประเทศไทยทั้ง 3 คน เพื่อลงแข่งขันหมากล้อม Asian University Go Tournament 2018 ที่จะจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ วันที่ 24 – 28 มิถุนายน 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว