Tag Archives: คัดตัวแทน

เปิดรับสมัครคัดเลือกตัวแทนลงแข่งขัน 3rd Brunei International Invitational Go Tournament – South East Asia Friendly Go Exchange 2018

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครนักกีฬาที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันคัดตัวเพื่อเป็นตัวแทนลงแข่งขันในรายการ 3rd Brunei International Invitational Go Tournament – South East Asia Friendly Go Exchange 2018

ประกาศรับสมัครคัดตัวแทนนักกีฬาลงแข่งขันกีฬาหมากล้อมจีนโลก เหยียนหวงเปย ครั้งที่ 20

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อมจีนโลก เหยียนหวงเปย ครั้งที่ 20 ณ เมือง Kaohsiung, Taiwan ในวันที่ 8 – 12 พฤศจิกายน 2561 ดังนั้นทางสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ EXECUTIVE GO CLUB จึงได้จัดการแข่งขันคัดตัวนักกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยลงแข่งขันในรายการดังกล่าว วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 9.30 – 18.00 น. ณ ห้อง VIP GO ROOM อาคารสีลมปาร์ควิว ชั้น 1 ซึ่งเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00 น.