Tag Archives: ครั้งที่ 24

เปิดการแข่งขันหมากล้อมชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 (The 24 Thailand Open Go Tournament)

เปิดการแข่งขันหมากล้อมชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 (The 24 Thailand Open Go Tournament) ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2565 ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลอยุธยา มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันสิ้น 118 คน