Tag Archives: กีฬาหมากล้อมอาชีวศึกษา ครั้งที่ 19

ผลการแข่งขันกีฬาหมากล้อมอาชีวศึกษา ครั้งที่ 19 (V-GO XIX)

การแข่งขันกีฬาหมากล้อมอาชีวศึกษา ครั้งที่ 19 (V-GO XIX) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง จังหวัดลำปาง มีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 112 คน จาก 11 อาชีวศึกษาจังหวัด