Tag Archives: กีฬานักเรียน นักศึกษา

สรุปผลการแข่งขันหมากล้อมกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 “ขุนด่านเกมส์”

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันหมากล้อมกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 “ขุนด่านเกมส์” ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นที่ อาคารศาลากลางจังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 22 – 30 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา