Tag Archives: การแข่งขันโกะค้าปลีกสัมพันธ์ ประจำปี 2022

การแข่งขันโกะค้าปลีกสัมพันธ์ ประจำปี 2022

บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดการแข่งขันหมากล้อม การแข่งขันโกะค้าปลีกสัมพันธ์ ประจำปี 2022 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 ที่ตึก The Tara CP All โดยมีประเภทการแข่งขัน 3 ประเภท ได้แก่ ประเภท DAN, ประเภท KYU และ ประเภท NEWBIE มีนักกีฬาเข้าแข่งขันกว่า 400 คน