Tag Archives: การแข่งขันหมากล้อม Women Go Championship 2015

การแข่งขันหมากล้อม Women Go Championship 2015

วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2558 สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันหมากล้อม “Women Go Championship 2015” ณ อาคารซีพี ทาวเวอร์ ชั้น 11 โดยมีนักเรียน,นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้กว่า 100 คน