Tag Archives: การแข่งขันหมากล้อมมือสมัครเล่นชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 42

วิชญ์ฤทธิ์ คว้าอันดับ 7 การแข่งขันหมากล้อมมือสมัครเล่นชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 42

การแข่งขันหมากล้อมมือสมัครเล่นชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 42 ( The 42nd World Amateur Go Championship ) จัดขึ้นในรูปแบบของการแข่งขัน Online ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน -​ 5 ธันวาคม 2565 โดยมีสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเจ้าภาพ