Tag Archives: กรุงเทพมหานคร

หมากล้อมงานวันเด็กแห่งชาติ 2561

วันที่ 12 มกราคม 2561 สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ออกบูธหมากล้อม และสาธิตวิธีการเล่นหมากล้อมเบื้องต้น งานนิทรรศการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561  ณ ศาลาว่าการกรุงเทพฯ ภายในงานได้รับเกียรติจาก พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครฯ เข้าเยี่ยมชมบูธ

การแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 30 “ช้างน้อยเกมส์” ประเภทกีฬาหมากล้อม

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และ บริษัท ซีพี ออล์ล จำกัด(มหาชน) จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 30 “ช้างน้อยเกมส์” ประเภทกีฬาหมากล้อม  ณ อาคารคันทาแก้ว โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์  ในวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา มีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 500 คน

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ”พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้หมากล้อมโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2559 สมาคมกีฬาหมากล้อม, บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร, ชมรมหมากล้อมครูกรุงเทพมหานคร และโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ”พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้หมากล้อมโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร” ณ ห้องประชุมเข็มวิลาศ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ โดยมีครู-อาจารย์เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้กว่า 150 คน จาก 6 กลุ่มเขตการศึกษากรุงเทพฯ