โจทย์ 163 ดำจับกินขาว

โจทย์ 162 ดำจับกินขาว

โจทย์ 161 ดำจับกินขาว

โจทย์ 160 ดำจับกินขาว

Triple Go New Gen Challenger 2018

ชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทยร่วมกับ บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดการแข่งขัน Triple Go New Gen Challenger 2018 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ณ อาคารซีพี ทาวเวอร์ ชั้น 11 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานภายในกลุ่มบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้รู้จักเรียนรู้ทักษะกีฬาหมากล้อม 

ผลการแข่งขัน Coke Go Championship 2018 กระดานที่ 1

กมล สันติพจนา” แชมป์เก่า ขึ้นนำ 1-0 กระดาน ใน Coke Go Championship 2018

สรุปผลการแข่งขันกีฬา “โกะ ลีก มัธยม” ประเทศไทย (M-League 2018)

“อัสสัมชัญ” โชว์ฝีมือ
คว้าแชมป์หมากล้อมมัธยมลีก 2018

สรุปผลการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับชาติ ครั้งที่ 13 “บัวหลวงเกมส์” ประเภทกีฬาหมากล้อม

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน) จัดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับชาติ ครั้งที่ 13 “บัวหลวงเกมส์” ประเภทกีฬาหมากล้อม โดยในการแข่งขันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 6 กันยายน 2561 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ ในการแข่งขันครั้งนี้มีนักกีฬาที่ผ่านเข้ารอบมาจากการแข่งขันในระดับภาครวม 260 คน

ชมรมครูหมากล้อมฯร่วมกับสมาคมกีฬาหมากล้อมฯ จัดอบรมหมากล้อมพื้นฐาน2 ให้แก่พนักงาน ซีพี ออลล์

ชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย จัดอบรมหมากล้อมพื้นฐาน2ให้กับพนักงาน บมจ.ซีพี ออลล์ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานภายในกลุ่มได้รู้จักเรียนรู้และเพิ่มพูนทักษะกีฬาหมากล้อม เพื่อให้เข้าถึงหลักคุณประโยชน์ของกีฬาหมากล้อม ทั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจ เข้าร่วมฝึกฝนหมากล้อมกว่า 80 คน ได้รับเกียรติจาก นายรัชชยุต ภูวัชร์เตชากร ประธานชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ วันที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ อาคารซีพี ทาวเวอร์ ชั้น11

ผลการคัดตัว The 1st Yue-Gang-A’o University Weiqi League

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดคัดตัวไปแข่ง The 1st Yue-Gang-A’o University Weiqi League เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 2 กันยายน 2561 ณ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย มีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 2 ทีม ระหว่าง ทีม ม. ธุรกิจบัณฑิตย์ กับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย