โครงการพัฒนาบุคลากรกีฬา ประเภทผู้ตัดสิน Class D

การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรกีฬา ประเภทผู้ตัดสิน Class D ชนิดกีฬาหมากล้อม ระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2563 ณ โรงแรม ดี วารี จอมเทียนบีช พัทยา จ.ชลบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 40 คน

เปิดรับสมัครการแข่งขัน 23rd THAILAND OPEN GO TOURNAMENT

เปิดรับสมัครการแข่งขัน 23rd THAILAND OPEN GO TOURNAMENT สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดการแข่งขันหมากล้อมชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 (THE 23rd THAILAND OPEN GO TOURNAMENT) ณ ห้องประชุม Convention B โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี วันที่ 24-25 ตุลาคม 2563 สามารถสมัครโดยการกรอกฟอร์มออนไลน์ได้ที่นี่ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 19 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00น.

สรุปผลการแข่งขันกีฬาหมากล้อม กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

ผลการแข่งขันกีฬาหมากล้อม กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี

จัดโดย กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สนับสนุนการตัดสินโดยสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย

ผลการแข่งขันกีฬาหมากล้อม กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี

จัดโดย กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สนับสนุนการตัดสินโดยสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย

ผลการแข่งขันกีฬาหมากล้อม กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี

จัดโดย กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สนับสนุนการตัดสินโดยสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย

ผลการแข่งขันกีฬาหมากล้อม กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

การแข่งขันกีฬาหมากล้อม กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 12-15 กันยายน 2563 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร จัดโดย กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สนับสนุนการตัดสินโดยสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย

สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

The 7th Silk Road International City Weiqi Invitational Tournament (Online)

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครนักกีฬาหมากล้อมเพื่อเป็นตัวแทนไปร่วมเข้าการแข่งขันหมากล้อมในรายการ The 7th Silk Road International City Weiqi Invitational Tournament (Online) ซึ่งสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ –  7 กันยายน 2563

รับสมัครแข่งขัน Women Go Championship 2020

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) และ ศูนย์การค้าฮาร์เบอร์ พัทยา จัดการแข่งขันหมากล้อม Women Go Championship 2020 ในวันที่ 4 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์การค้าฮาร์เบอร์ พัทยา โดยเปิดรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันตั้งแต่วันนี้ – 25 กันยายน 2563