ผลการแข่งขัน Thailand Go Championship 2019

จัดอันดับยอดฝีมือหมากล้อมชาวไทย

ประกาศคะแนน GAT POINT 5 รายการ

ประกาศคะแนน GAT POINT 5 รายการ ได้แก่ การแข่งขันหมากล้อม ณ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ , การแข่งขันหมากล้อม standard and friendship , การแข่งขันหมากล้อมรายการทุบดั้ง , IQUP ALL star 2019 , Thailand Go Championship

สรุปผลการแข่งขันหมากล้อมรายการทุบดั้ง” ครั้งที่ 2/2562

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) เปิดการแข่งขันหมากล้อมรายการ “ทุบดั้ง” ครั้งที่ 2/2562

สรุปผลการแข่งขันหมากล้อม STANDARD RATING & FRIENDSHIP GAME ประจำปี 2562

สรุปผลการแข่งขันหมากล้อม STANDARD RATING & FRIENDSHIP GAME ประจำปี 2562

GO THAILAND EXAMINATION สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม

GAT POINT การแข่งขันหมากล้อมรายการในกีฬาเยาวชนแห่งชาติคัดภาค 1 ตราดเกมส์ และ การแข่งขันหมากล้อมอาชีวศึกษา (V-GO 18)

GAT POINT การแข่งขันหมากล้อมรายการในกีฬาเยาวชนแห่งชาติคัดภาค 1 ตราดเกมส์ และ การแข่งขันหมากล้อมอาชีวศึกษา (V-GO 18)

ผลการแข่งขันกีฬาหมากล้อมอาชีวศึกษา ครั้งที่ 18 (V-GO XVIII)

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี จัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อมอาชีวศึกษา ครั้งที่ 18 (V-GO XVIII) โดยการแข่งขันในครั้งนี้จัดขึ้น ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ในวันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา

ประกาศคะแนน GAT POINT การแข่งขันหมากล้อม Khon Kaen Go Open 2019

ประกาศคะแนน GAT POINT การแข่งขันหมากล้อม Khon Kaen Go Open 2019

เปิดรับสมัครแข่งขันขันหมากล้อม STANDARD RATING & FRIENDSHIP GAME ประจำปี 2562

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ และห้องเรียนขงจื่อ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ จัดการแข่งขันขันหมากล้อม STANDARD RATING & FRIENDSHIP GAME ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562  เวลา   08.00 – 17.00 น.

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันหมากล้อมในงานวันวิชาการ “2019 ACEP Academic Day”

ขอเชิญร่วมสมัครเข้าแข่งขันหมากล้อมในงานวันวิชาการ “2019 ACEP Academic Day”