ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อม Pacific – Thailand Junior Go 2024

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อม Pacific – Thailand Junior Go 2024

รูปแบบการแข่งขันหมากล้อม “Pacific – Thailand Juni More »

การแข่งขัน Thailand Go Championship ประจำปี 2567 ครั้งที่ 2

การแข่งขัน Thailand Go Championship ประจำปี 2567 ครั้งที่ 2

คัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติท More »

โจทย์ 29 ดำจับกินขาว

โจทย์ 56 ดำเดินเพื่อรอด

 โจทย์ 55 ดำจับกินขาว

 โจทย์ 54 ดำจับกินขาว

 โจทย์ 53 ดำจับกินขาว

โจทย์ 56 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ 55 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ 54 ดำจับกินขาว

โจทย์ 53 ดำจับกินขาว

สรุปผลการแข่งขันกีฬาหมากล้อมอาชีวะเกมส์ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 12 “หนุมานเกมส์”

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน) จัดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 12 “หนุมานเกมส์” ประเภทกีฬาหมากล้อม ดำเนินการโดย อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี และวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ระหว่างวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม สุธี – ฉวีวรรณ มีนชัยนันท์ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี