โจทย์ 57 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ 60 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ 59 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ 58 ดำจับกินขาว

โจทย์ 57 ดำจับกินขาว

โจทย์ 30 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ 29 ดำจับกินขาว

โจทย์ 56 ดำเดินเพื่อรอด

 โจทย์ 55 ดำจับกินขาว

 โจทย์ 54 ดำจับกินขาว