Category Archives: โจทย์หมากล้อม

ความรู้หมากล้อม เรื่องการตัดหมาก

คลิปนี้เหมาะสำหรับผู้เล่นหมากล้อมทั้งระดับกลางที่กำลังพัฒนาฝีมือของตนเองให้มีฝีมือที่สูงขึ้น “การตัดหมาก” ในระหว่างเกมถือเป็นเรื่องหนึ่งที่จำเป็นที่ต้องรู้เพื่อใช้ในเกมจริง  เกริ่นมาพอสมควรแล้วทุกคนคงอยากรู้ว่า

การตัดหมากเราสมควรจะตัดหมาก ณาตอนไหนเวลาไหน  คลิปนี้จึงนำเสนอตัวอย่างรูปแบบหมากที่สามารถตัดหมากได้ และการวางหมาก ณจุดไหนถึงจะดีที่สุดด้วยรับชมกันได้เลยครับ

โจทย์ 13 ดำจับกินขาว

โจทย์ 12 ดำจับกินขาว

โจทย์ 11 ดำจับกินขาว

โจทย์ 10 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ 9 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ 8 ดำจับกินขาว

โจทย์ 7 ดำจับกินขาว

โจทย์ 6 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ 5 ดำเดินเพื่อรอด