Category Archives: โจทย์หมากล้อมระดับกลาง

ความรู้หมากล้อม เรื่องการตัดหมาก

คลิปนี้เหมาะสำหรับผู้เล่นหมากล้อมทั้งระดับกลางที่กำลังพัฒนาฝีมือของตนเองให้มีฝีมือที่สูงขึ้น “การตัดหมาก” ในระหว่างเกมถือเป็นเรื่องหนึ่งที่จำเป็นที่ต้องรู้เพื่อใช้ในเกมจริง  เกริ่นมาพอสมควรแล้วทุกคนคงอยากรู้ว่า

การตัดหมากเราสมควรจะตัดหมาก ณาตอนไหนเวลาไหน  คลิปนี้จึงนำเสนอตัวอย่างรูปแบบหมากที่สามารถตัดหมากได้ และการวางหมาก ณจุดไหนถึงจะดีที่สุดด้วยรับชมกันได้เลยครับ

โจทย์ 172 ดำจับกินขาว

โจทย์ 171 ดำจับกินขาว

โจทย์ 170 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ 169 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ 168 ดำจับกินขาว

โจทย์ 167 ดำจับกินขาว

โจทย์ 166 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ 165 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ 164 ดำจับกินขาว