Category Archives: สอนเล่นหมากล้อม

หมากล้อม หมากเด็ด ต่อออก7

กลยุทธ์หนึ่งระหว่างการเล่น คือ การเดินหมากที่เรียกว่า “ต่อออก” เพื่อเพิ่มลมหายใจให้ฝั่งเรา และลดลมหายในของฝั่งตรงข้ามอีกด้วย เรามาเรียนรู้ หมากเด็ด “ต่อออก” กัน

หมากล้อม หมากเด็ก ต่อออก6

กลยุทธ์หนึ่งระหว่างการเล่น คือ การเดินหมากที่เรียกว่า “ต่อออก” เพื่อเพิ่มลมหายใจให้ฝั่งเรา และลดลมหายในของฝั่งตรงข้ามอีกด้วย เรามาเรียนรู้ หมากเด็ด “ต่อออก” กัน

หมากล้อม หมากเด็ก ต่อออก5

กลยุทธ์หนึ่งระหว่างการเล่น คือ การเดินหมากที่เรียกว่า “ต่อออก” เพื่อเพิ่มลมหายใจให้ฝั่งเรา และลดลมหายในของฝั่งตรงข้ามอีกด้วย เรามาเรียนรู้ หมากเด็ด “ต่อออก” กัน

หมากล้อม หมากเด็ก ต่อออก4

กลยุทธ์หนึ่งระหว่างการเล่น คือ การเดินหมากที่เรียกว่า “ต่อออก” เพื่อเพิ่มลมหายใจให้ฝั่งเรา และลดลมหายในของฝั่งตรงข้ามอีกด้วย เรามาเรียนรู้ หมากเด็ด “ต่อออก” กัน

หมากล้อม หมากเด็ก ต่อออก3

กลยุทธ์หนึ่งระหว่างการเล่น คือ การเดินหมากที่เรียกว่า “ต่อออก” เพื่อเพิ่มลมหายใจให้ฝั่งเรา และลดลมหายในของฝั่งตรงข้ามอีกด้วย เรามาเรียนรู้ หมากเด็ด “ต่อออก” กัน

หมากล้อม หมากเด็ก ต่อออก2

กลยุทธ์หนึ่งระหว่างการเล่น คือ การเดินหมากที่เรียกว่า “ต่อออก” เพื่อเพิ่มลมหายใจให้ฝั่งเรา และลดลมหายในของฝั่งตรงข้ามอีกด้วย เรามาเรียนรู้ หมากเด็ด “ต่อออก” กัน

หมากล้อม หมากเด็ก ต่อออก1

กลยุทธ์หนึ่งระหว่างการเล่น คือ การเดินหมากที่เรียกว่า “ต่อออก” เพื่อเพิ่มลมหายใจให้ฝั่งเรา และลดลมหายในของฝั่งตรงข้ามอีกด้วย เรามาเรียนรู้ หมากเด็ด “ต่อออก” กัน

หมากล้อม หมากเด็ด หนีบ 18

หมากล้อมในช่วงระหว่างการเล่นจะมีการล้อมซึ่งกันและกัน ก็จะต้องนับลมหายใจของหมากแต่ละฝ่ายเพื่อป้องกันหมากของตนเอง กลยุทธ์หนึ่งของการเล่นหมากล้อม เราจะเรียกว่าหมากเด็ด จะเป็นอย่างไรเราไปรับชมกัน

หมากล้อม หมากเด็ด หนีบ 17

หมากล้อมในช่วงระหว่างการเล่นจะมีการล้อมซึ่งกันและกัน ก็จะต้องนับลมหายใจของหมากแต่ละฝ่ายเพื่อป้องกันหมากของตนเอง กลยุทธ์หนึ่งของการเล่นหมากล้อม เราจะเรียกว่าหมากเด็ด จะเป็นอย่างไรเราไปรับชมกัน

หมากล้อม หมากเด็ด หนีบ 16

หมากล้อมในช่วงระหว่างการเล่นจะมีการล้อมซึ่งกันและกัน ก็จะต้องนับลมหายใจของหมากแต่ละฝ่ายเพื่อป้องกันหมากของตนเอง กลยุทธ์หนึ่งของการเล่นหมากล้อม เราจะเรียกว่าหมากเด็ด จะเป็นอย่างไรเราไปรับชมกัน