Category Archives: คอมเม้นท์เกม การแข่งขัน

วิเคราะห์เกมส์ ระหว่าง โจ้ อุ 9 ดั้ง (ขาว) VS อิยามะ ยูตะ 9 ดั้ง (ดำ)

วิเคราะห์เปิดเกมส์ ระหว่าง 2 สุดยอดปรมาจารย์หมากล้อมแห่งยุค เนี่ย เว่ยผิง 9 ดั้ง (ดำ) VS โคบายาชิ โคอิจิ 9 ดั้ง (ขาว)

วิเคราะห์เทคนิคการเล่นกลางเกมส์์ ระหว่าง 2 สุดยอดปรมาจารย์หมากล้อมแห่งยุค เนี่ย เว่ยผิง 9 ดั้ง (ดำ) VS โคบายาชิ โคอิจิ 9 ดั้ง (ขาว)

วิเคราะห์เจาะลึกการเล่นกลางเกมส์และปิดเกมส์ ระหว่าง 2 สุดยอดปรมาจารย์หมากล้อมแห่งยุค เนี่ย เว่ยผิง 9 ดั้ง VS โคบายาชิ โคอิจิ