คอมเม้นท์เกม

ลีกมัธยม

กำหนดการแข่งขัน

ลีกมัธยม

วันที่ 27  สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน

09.00 – 09.30 น. พิธีเปิดการแข่งขัน
09.30 – 11.30 น. แข่งขันรอบที่ 1
11.30 – 12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
12.30 – 14.30 น. แข่งขันรอบที่ 2

วัน 3 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ

08.00 – 10.00 น. แข่งขันรอบที่ 3
10.30 – 12.30 น. แข่งขันรอบที่ 4
12.30 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 15.30 น. แข่งขันรอบที่ 5

วัน  10 กันยายน 2560 ณ อาคาร cp tower ชั้น 11

09.00 – 11.00 น. แข่งขันรอบที่ 6
11.00 – 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
12.00 – 14.00 น. แข่งขันรอบที่ 7
14.30 – 15.00 น. พิธีเปิดการแข่งขัน

**********************************************************************************

สมัครแข่ง

 

Displaying 1 - 4 of 4
โรงเรียน ชื่อ-สกุล ผู้จัดการทีม/ผู้ฝึกสอน คนที่1 คำนำหน้าชื่อ นักกีฬา คนที่1
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน   เด็กชาย
สวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี อรวรรณ ชมชื่นใจ เด็กชาย
อัสสัมชัญ วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช นาย
บางปะกอกวิทยาคม บัณฑิต อุษาภิมาศกุล นาย
Displaying 1 - 4 of 4

สมาคมกีฬาหมากล้อมฯ จัดกิจกรรม “Teaching Game By Kansai Ki-in”

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรม “Teaching Game By Kansai Ki-in” โดยเชิญนักหมากล้อมมืออาชีพ จำนวน 4 คน จากสมาคมกีฬาหมากล้อม Kansai Ki-in ประเทศญี่ปุ่น เพื่อมาเล่นหมากล้อม หมากชี้แนะ “Teaching Game” ให้แก่นักหมากล้อมไทย ณ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย (อาคารสีลม พาร์ค วิว ชั้น2) วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560