Category Archives: การอบรมหมากล้อม

อบรมหมากล้อมระดับพื้นฐาน ให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับเทศบาลเมืองทุ่งสง และบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดการฝึกอบรมหมากล้อมระดับพื้นฐาน ให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ในวันที่ 27-29 เมษายน 2559 ณ ตึกดำรงค์ธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

อบรมหมากล้อมให้กับพนักงานศูนย์กระจายสินค้าสุราษฎร์ธานี บมจ. ซีพี ออลล์

ในวันที่ 26 เมษายน 2559 สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดการอบรมหมากล้อมให้กับพนักงานศูนย์กระจายสินค้าสุราษฎร์ธานี โดยมีสนใจเข้ารับการอบรมกว่า 30 คน ณ ห้องชมชรม TO BE NUMBER ONE  ศูนย์กระจายสินค้าสุราษฎร์ธานี โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณวันทนีย์ นามะสนธิ อุปนายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม

กิจกรรม Teaching Game by Mr. Hong Saem 2DP and Mr. Nakano Yasuhiro 9DP

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 ก.พ. ที่ผ่านมา สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติจาก Mr. Hong Saem นักหมากล้อมมืออาชีพระดับฝีมือ 2 ดั้ง เจ้าของโรงเรียนสอนหมากล้อมชื่อดังในประเทศญี่ปุ่น ” Hong Go School ” และ Mr. Nakano Yasuhiro นักหมากล้อมมืออาชีพระดับฝีมือ 9 ดั้ง เดินทางมาเยี่ยมชมสมาคมฯ ณ อาคารสีลมปาร์ควิว ศาลาแดง ซอย2 โดยคุณวันทนีย์ นามะสนธิ อุปนายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับนักหมากล้อมทั้งสอง และได้ร่วมทำกิจกรรมแนะแนวเทคนิคพิเศษกับนักหมากล้อมไทยอีกด้วย

The Nihon Ki-in Go Camp for Asean

สมาคมหมากล้อมแห่งประเทศไทยได้ส่งเจ้าหน้าที่สมาคมฯเข้าร่วมกิจกรรม Nihon Ki-in Go Camp for Asean วันที่ 7-15 ธันวาคม 2558 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งในครั้งนี้มี 4 ประเทศที่ส่งตัวแทนเข้าร่วม ได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม และ ไทย

หมากล้อมภาคฤดูร้อน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

เมื่อวันที่ 29-30 เมษายน 2558 สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย, บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จัดอบรมหมากล้อม ภาคฤดูร้อนให้กับนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีนักเรียนเข้าอบรมเป็นจำนวนกว่า 350 คน

ต่อยอดอบรมหมากล้อมให้กับนักเรียนในเครือ เทศบาลนครเชียงราย

ในวันที่ 17-18 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับเทศบาลนครเมืองเชียงราย จัดอบรมหมากล้อมให้กับนักเรียนในเครือ ณ โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลนครเชียงราย โดยคัดเลือกเด็ก ที่มีฝีมือจากโรงเรียนเทศบาล 1-8 เพื่อพัฒนาต่อยอดสู่กระดานใหญ่ จำนวน 30 คน

อบรมหมากล้อมพื้นฐานให้กับนักเรียนและอาจารย์ สังกัดเมืองพัทยา ครั้งที่ 2

วันที่ 14-15 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ทางสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับโรงเรียนพัทยาเมือง7 จัดการอบรมหมากล้อม ขั้นพื้นฐาน ให้กับนักเรียนและอาจารย์จากโรงเรียนพัทยาเมือง 1-11 จำนวนกว่า 250 คน เพื่อเป็นการเผยแพร่กีฬาหมากล้อมให้กับเยาวชนในจังหวัดชลบุรี ณ หอประชุม โรงเรียนพัทยา เมือง7 โดยการอบรมเต็มไปด้วยความสนุกสนานและเป็นกันเองระหว่างคณะวิทยากร นักเรียน และอาจารย์ จากโรงเรียนเมืองพัทยาทั้ง 8 โรงเรียน