รับสมัคร Robinson Buddy GO & Go Family Championship 2024

เปิดรับสมัครแล้ว!!
งานแข่งหมากล้อมแห่งปี 2024
Robinson Buddy GO & Go Family Championship 2024

วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2024
Robinson Lifestyle ศรีสมาน

ช่องทางการรับสมัคร:
https://forms.gle/381kHjSDP2HAortY8

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: https://lin.ee/T3cbVY7