รับสมัครคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาหมากล้อม จังหวัดนนทบุรี เข้าแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49  “จันท์เกมส์”

ระหว่างวันที่ 9-19 ธันวาคม 2567 ณ จังหวัดจันทบุรี

คัดภาค 1 ระหว่างวันที่ 2-12 กรกฎาคม 2567 ณ จังหวัดจันทบุรี

รับสมัครคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาหมากล้อม จังหวัดนนทบุรี

เข้าแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49  “จันท์เกมส์”

ระหว่างวันที่ 9-19 ธันวาคม 2567 ณ จังหวัดจันทบุรี

คัดภาค 1 ระหว่างวันที่ 2-12 กรกฎาคม 2567 ณ จังหวัดจันทบุรี

*************************************

กติกาการสมัคร

  • คัดตัวแทน จำนวน 12 คน แบ่งเป็น ชาย 6 คน หญิง 6 คน
  • การแข่งขันใช้ระบบ Swiss System โคมิ 6.5 แต้ม ให้เวลาฝ่ายละ 45 นาที
  • ผู้ฝึกสอนจะเป็นผู้เลือกประเภทการแข่งให้นักกีฬาลงแข่งขันตามความเหมาะสม

คุณสมบัติ

  1. ต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักกีฬา จังหวัดนนทบุรีแล้ว
  2. 2. นักกีฬาชายและหญิงที่เข้ารับการคัดตัวต้องมีระดับฝีมือ 1 ดั้งขึ้นไป และนักกีฬาชายระดับฝีมือ 5 ดั้งขึ้นไปจะได้เป็นตัวแทนเลย

หมดเขตรับสมัคร  วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2567 ภายใน เวลา 12.00 น.

ลิงค์สมัคร
https://docs.google.com/forms/d/1-uuaRjezV2GXmIunaXrFJlS3WlHQagItCWF5D5DZGlM/edit

ตรวจสอบรายชื่อการสมัคร
https://docs.google.com/spreadsheets/d/183lTaflL5ICvXVH2exFhm7UrS2Wr91XIfDu4r1p-BxQ/edit?usp=sharing

กำหนดการ

คัดเลือกตัวแทนนักกีฬาหมากล้อม จังหวัดนนทบุรี

เข้าแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49  “จันท์เกมส์”

ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องหมากล้อม 4-0808, อาคาร CP ALL Academy

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

08.00 – 09.00 น.         ลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขัน

09.00 – 10.30 น.         แข่งขันรอบที่ 1

10.45 – 12.15 น.         แข่งขันรอบที่ 2

12.15 – 13.00 น.         รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.         แข่งขันรอบที่ 3

14.45 – 16.15 น.         แข่งขันรอบที่ 4

16.30 – 18.00 น.         แข่งขันรอบที่ 5 (ถ้ามี)