คัดตัวนักกีฬากรุงเทพฯ กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 “จันท์เกมส์”

คัดตัวนักกีฬากรุงเทพฯ กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49จันท์เกมส์”

กติกาการสมัคร (สำคัญมาก !!!) ก่อนสมัครเข้าแข่งขัน กรุณาอ่านเงื่อนไขก่อน เพื่อทำความเข้าใจ

คัดตัวแทน 12 คน แบ่งเป็น

-นักกีฬาชาย 6 คน    ( ฝีมือ 5 ดั้ง ติดเลยทันที)

สมัครนักกีฬาชาย               ตรวจสอบรายชื่อ

-นักกีฬาหญิง 6 คน

สมัครนักกีฬาหญิง               ตรวจสอบรายชื่อ

การแข่งขันใช้ระบบพบกันหมดโคมิ 6.5 แต้ม เวลาฝ่ายละ 45 นาที หากมีนักกีฬาเข้าร่วมเกิน 6 คน จะมีการคัดตัว 2 วัน

คุณสมบัติ

  1. สามารถเข้าฝึกซ้อมตามที่ผู้ควบคุมทีมกำหนดได้
  2. นักกีฬาที่จะสามารถคัดตัวได้
    2.1 นักกีฬาหญิง ต้องมีระดับฝีมือ 1 ดั้งขึ้นไป
    2.2 นักกีฬาชายต้องมีระดับฝีมือ 3 ดั้งขึ้นไป และนักกีฬาชายที่มีฝีมือ 5 ดั้ง ติดเลยทันที
  3. นักกีฬาที่สมัครคัดตัวไปแข่งกีฬาแห่งชาติขึ้นทะเบียนเป็นนักกีฬากรุงเทพแล้วเรียบร้อย

 

–หมดเขตรับสมัครวันพุธที่ 25 เมษายน  2567 – ก่อนเวลา 19.00 น.

https://forms.gle/3iKZcGVs7xJo9957A

เอกสารสำหรับสมัครเป็นตัวแทนนักกีฬา (กรณีคัดตัวติด) มีดังนี้

1.รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 6 ใบ
2. สำเนาบัตรประชาชน 6 ใบ 

 

กำหนดการคัดตัวนักหมากล้อมกรุงเทพฯ

วันเสาร์ที่  27 เมษายน  2567

ณ สมาคมกีฬาหมากล้อม (สีลม)

08.30 – 9.00 น.                                    ลงทะเบียนและชี้แจงกติกาการแข่งขัน

09.00 – 10.30 น.                                  การแข่งขันรอบที่ 1

10.45 – 12.15 น.                                    การแข่งขันรอบที่ 2

12.15 – 13.15 น.                                    รับประทานอาหารกลางวัน

13.15 – 14.45 น.                                    การแข่งขันรอบที่ 3

15.00 – 16.30 น.                                   การแข่งขันรอบที่ 4

16.45 – 18.15 น.                                   การแข่งขันรอบที่ 5

 

กำหนดการคัดตัวนักหมากล้อมกรุงเทพฯ

วันอาทิตย์ที่  28 เมษายน  2567

ณ สมาคมกีฬาหมากล้อม (สีลม)

08.30 – 9.00 น.                                    ลงทะเบียนและชี้แจงกติกาการแข่งขัน

09.00 – 10.30 น.                                  การแข่งขันรอบที่ 6

10.45 – 12.15 น.                                    การแข่งขันรอบที่ 7

12.15 – 13.15 น.                                    รับประทานอาหารกลางวัน

13.15 – 14.45 น.                                    การแข่งขันรอบที่ 8

15.00 – 16.30 น.                                   การแข่งขันรอบที่ 9

16.45 – 18.15 น.                                   การแข่งขันรอบที่ 10