สรุปผลการแข่งขันหมากล้อมมือสมัครเล่นชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 38


   การแข่งขันหมากล้อมมือสมัครเล่นชิงแชมป์โลก (WAGC) เป็นการแข่งขันที่นักกีฬามือสมัครเล่นจากทั่วโลกเข้าแข่งขันเพื่อชิงชัยมือสมัครเล่นระดับโลกอย่างเป็นทางการ โดยสมาคมกีฬาหมากล้อมแต่ละประเทศสามารถส่งนักกีฬาหมากล้อมเข้าแข่งขันได้ 1 คน โดยปกติก็จะเป็นแชมป์สมัครเล่นของประเทศนั้นๆ จัดขึ้นทุกปี ตั้งแต่ ปี 2522 จนถึงปัจจุบัน ภายใต้การดูแลของสหพันธ์นานาชาติ

          การแข่งขันหมากล้อมชิงแชมป์มือสมัครเล่นโลก ครั้งที่ 38 (38th World Amateur Go Championship) จัดการแข่งขันที่กุ้ยหยาง ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 2-9 มิถุนายน 2560 มีประเทศเข้าร่วมแข่งขันกว่า 50 ประเทศ การแข่งขันมีทั้งหมด 8 รอบ เวลาแข่งขันฝ่ายละ 60 นาที ต่อเวลา (byo-yomi) 30 วินาที x 3 ครั้ง

Baoxiang Bai ป้องกันแชมป์

         ผลการแข่งขัน 8 รอบ ชนะเลิศได้แก่ แชมป์เก่า Baoxiang Bai 8 ดั้ง จากประเทศจีน ซึ่งสามารถป้องกันแชมป์ได้สำเร็จ แต่ที่จริงแล้ว Baoxiang Bai ได้แชมป์รายการนี้ทั้งหมด 3 ปี นั่นคือ ค.ศ. 2011, 2016 และ 2017  รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ประเทศเกาหลีใต้ และ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ไต้หวัน  ส่วนประเทศไทยได้อันดับที่ 12 โดยวรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ 5 ดั้ง

วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ 5 ดั้ง

      

 

Insei ญี่ปุ่นและเกาหลีไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วม WAGC