คัดตัวแทนเข้าแข่งขัน The 13th Korea Prime Minister Cup International Baduk Championship


สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อม The 13th Korea Prime Minister Cup International Baduk Championship ที่ประเทศเกาหลีใต้ ดังนั้นสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยจึงเปิดรับสมัครคัดตัวแทนนักกีฬาหมากล้อมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน The 13th Korea Prime Minister Cup International Baduk Championship ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดได้ตามนี้

สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

หนังสือเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน

รับสมัคร : วันนี้ – 30 พ.ค. 61
คัดเลือกตัวแทนตัว : 3 มิ.ย. 61
กำหนดการแข่งขัน : 8 – 14 ก.ย. 61
คุณสมบัติ :
1. ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย
2. นักกีฬาเพศชายต้องมี GAT Point ไม่ต่ำกว่า 1,400 คะแนน หรือมีระดับฝีมือ 4 ดั้งเพชรขึ้นไป
3. นักกีฬาเพศหญิงต้องมี GAT Point ไม่ต่ำกว่า 1,100 คะแนน
4. กรณีที่ผู้สมัครแข่งขันมีระดับฝีมือ 5 ดั้งขึ้นไป และ มี GAT Point ไม่ต่ำกว่า 1,500 คะแนน จะให้สิทธิ์เป็นมือวาง เรียงตามลำดับ โดยพิจารณาจากคะแนน
เงื่อนไข :
1. KBF ( Korea Baduk Federation) ทำการจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับแบบ Economy class ให้ และช่วยสนับสนุน”ประมาณ 70%” ของค่าใช้จ่ายในการเดินทางดังกล่าว โดย KBF จะแจ้งยอดที่นักกีฬาต้องชำระในภายหลัง
2. ในการแข่งขันที่ประเทศเกาหลี นักกีฬาที่ได้รับรางวัลอันดับที่ 1 – 3 และนักกีฬาสุ่มอีก 1 ท่าน ต้องยอบรับการตรวจ Anti-doping test
3. ห้ามสวมใส่ เสื้อยืด ยีนส์ หรือชุดไม่สุภาพตลอดการแข่งขันและพิธีการ

ระบบการแข่งขัน :
ใช้ระบบแพ้คัดออก (Knock out) โดยให้ผู้ชนะเลิศได้สิทธิ์ในการเป็นตัวแทน
โคะมิ 6.5 คะแนน
Main Time 40 นาที
Byo-yomi 30 วินาที 3 ครั้ง

*** หากต้องการถอนตัว โปรดแจ้งภายในวันที่ 1 มิ.ย. 61 เวลา 12.00น. ***

หากมีข้อสงสัย โทรสอบถามได้ที่ 02-071-2910