Category Archives: สอนเล่นหมากล้อม

หมากเด็ด สกัดจุด 2

หมากล้อมในช่วงระหว่างการเล่นจะมีการล้อมซึ่งกันและกัน ก็จะต้องนับลมหายใจของหมากแต่ละฝ่ายเพื่อป้องกันหมากของตนเอง กลยุทธ์หนึ่งของการเล่นหมากล้อม เราจะเรียกว่าหมากเด็ด จะเป็นอย่างไรเราไปรับชมกัน

หมากเด็ด สกัดจุด1

หมากล้อมในช่วงระหว่างการเล่นจะมีการล้อมซึ่งกันและกัน ก็จะต้องนับลมหายใจของหมากแต่ละฝ่ายเพื่อป้องกันหมากของตนเอง กลยุทธ์หนึ่งของการเล่นหมากล้อม เราจะเรียกว่าหมากเด็ด จะเป็นอย่างไรเราไปรับชมกัน

หมากล้อมการปิดเกม ป้องกันมือนำคู่แข่ง

การเล่นหมากล้อมในช่วงใกล้จบเกม การเล่นปิดเกมที่มีประสิทธิภาพก็จะสร้างความได้เปรียบในการเล่น คลิปนี้จะแนะนำการปิดเกมป้องกันมือนำของคู่แข่ง

หมากล้อมการปิดเกม เพื่อชิงมือนำ 2

ในการเล่นหมากล้อมในช่วงปิดเกม ควรหาจุดที่เราวางเพื่อให้ได้เป็นมือนำ ต้องพิจารณาจาก กลุ่มหมากหลายๆ กลุ่มว่าเราควรจะเล่นจะจุดไหนก่อน

กลยุทธ์หมากล้อมล่อซ้าย จู่โจมขวา EP.3

กลยุทธ์หมากล้อมล่อซ้ายจู่โจมขวา เป็นการเบนความสนใจของอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อให้เขานึกว่าเราจะทำเพื่อจะทำสิ่งนั้น สิ่งนี้ แต่แท้ที่จริงเป็นการวางหมากแบบมีกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุผลตามที่เราตั้งใจไว้

 

กลยุทธ์หมากล้อมล่อซ้ายจู่โจมขวา 2

กลยุทธ์หมากล้อมล่อซ้ายจู่โจมขวา เป็นการเบนความสนใจของอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อให้เขานึกว่าเราจะทำเพื่อจะทำสิ่งนั้น สิ่งนี้ แต่แท้ที่จริงเป็นการวางหมากแบบมีกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุผลตามที่เราตั้งใจไว้

กลยุทธ์หมากล้อมล่อซ้ายจู่โจมขวา

กลยุทธ์หมากล้อมล่อซ้ายจู่โจมขวา เป็นการเบนความสนใจของอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อให้เขานึกว่าเราจะทำเพื่อจะทำสิ่งนั้น สิ่งนี้ แต่แท้ที่จริงเป็นการวางหมากแบบมีกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุผลตามที่เราตั้งใจไว้

เทคนิคการต่อสู้เมื่อหมากล้อมเข้าสู่เกมกลางกระดาน

เทคนิคการต่อสู้เมื่อหมากล้อมเข้าสู่เกมกลางกระดาน เมื่อเกิดการตัดกันต้องคิดพิจารณาให้ดีก่อนว่าจะวางเม็ดที่ตรงไหน เพราะแต่ละเม็ดที่วางลงไปมันจะส่งผลทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้ของเกมได้

หมากเด็ด อยู่รอดในบ้านเธอ

หมากเด็ด อยู่รอดในบ้านเธอ

รูปแบบนี้มักจะพบบ่อยในช่วงท้ายเกม ถ้าเมื่อไหร่เราเดินหมากผิดพลาดไป อาจจะต้องเสียพื้นที่ให้กับอีกฝ่ายหนึ่งได้ และการพลาดครั้งนี้อาจจะส่งผลถึงการพ่ายแพ้ในเกมนั้นเลยก็ได้

หมากบังคับ บังคับกันได้ด้วยเหรอ

หมากบังคับ บังคับกันได้ด้วยเหรอ
เคยสงสัยหรือสังเกตุไหมครับว่า ถ้าเมื่อไหร่คู่อีกฝ่ายหนึ่งวางเม็ด ณ ตรงไหนเราต้องไปรับมือบริเวณที่เขาวางทุกครั้งในเกมนั้น เราจะเป็นผู้พ่ายแพ้เสมอ คลิปนี้ครูจิ้นมาสอนให้ทุกคนรู้จักรูปแบบหมากบังคับกัน ติดตามชมกันนะครับ