เปิดรับสมัครการสอบ”วัดระดับฝีมือ”หมากล้อม ครั้งที่ 1

ชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้ที่สนใจและนักกีฬาหมากล้อมร่วมสมัครสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ในวันที่ 7 เมษายน 2562 ณ อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น 11 เวลา 9.00 – 15.00 น. จัดโดยชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทย

คุณสมบัติผู้สมัครสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม
– ผู้ขอสอบได้ตั้งแต่ 8 คิว – 1 ดั้ง
– รับสมัครเพียง 150 คน เท่านั้น
– ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลตามที่ระบุ และต้องเป็นความจริงเท่านั้น
– ค่าสมัครสอบท่านละ 500 บาท สอบได้จำนวน 5 กระดาน
– สถาบันสามารถรวบรวมส่งภายใต้นามสถาบันได้

หมายเหตุ: ไม่สามารถสอบเกินกำหนดได้

โดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ 160-409785-3 ประเภทสะสมทรัพย์
ชื่อบัญชี นายสุวิจักขณ์  จังลักษมี (พร้อมส่งเอกสารยืนยันการโอนเงินของท่าน)

– สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2562 หรือจนกว่าผู้สมัครครบตามจำนวนที่กำหนด

หมายเหตุ : โปรดตรวจสอบ ชื่อและนามสกุลให้ถูกต้อง เพื่อสิทธิประโยชน์ในการรับใบประกาศนียบัตร *,**
*  สามารถรอรับประกาศณียบัตรได้หลังเวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
**  หากไม่มารับด้วยตนเอง สามารถรับได้ที่สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย

กำหนดการสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562

ณ อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น 11

8.30-9.00       ลงทะเบียน

9.00-9.30       ประธานกล่าวเปิดงานพร้อมถ่ายรูปรวมกรรมการผู้มีเกียรติทุกท่าน

9.30-12.00     สอบวัดระดับฝีมือ (ปิดรับกระดานสุดท้ายช่วงเช้าเวลา 11.30น.)

12.00-13.00   พักรับประทานอาหาร

13.00-15.00    สอบวัดระดับฝีมือ

(ปิดรับขอสอบกระดานสุดท้ายช่วงบ่ายเวลา 14.30น.)

15.00-16.00 มอบใบประกาศ สำหรับ. ผู้สอบผ่านพร้อมถ่ายภาพ /  ประธานกล่าวปิดงาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง โทรศัพท์ 084-520-2903 ครูม่อน หรือทาง FACEBOOK : ชมรมครูกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย