Tag Archives: แข่งขันหมากล้อมจีนโลก

การแข่งขันหมากล้อมจีนโลก “เหยียนหวงเปย” ครั้งที่ 17

เมื่อวันที่ 19 – 23 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา สมาพันธ์หมากล้อมจีนโลก จัดการแข่งขันหมากล้อมจีนโลก “เหยียนหวงเปย” ครั้งที่ 17 ณ เมืองลั่วหยาง มนฑลเหอหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน พิธีเปิดการแข่งขันได้รับเกียรติจาก คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานสมาพันธ์หมากล้อมจีนโลก และ นายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และ คุณเนี่ย เว่ย ผิง นักหมากล้อมมืออาชีพ ระดับฝีมือ 9 ดั้ง อดีตแชมป์โลก ร่วมกันเปิดการแข่งขันในครั้งนี้ โดยในปีนี้มีนักกีฬาหมากล้อมเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 160 คน