Tag Archives: หมากล้ม

สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

ชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้ที่สนใจและนักกีฬาหมากล้อมร่วมสมัครสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ในวันที่ 30 กันยายน 2561 ณ อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น 11 เวลา 9.00 – 15.00 น. จัดโดยชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทย

ผลการแข่งขันกีฬาหมากล้อม รายการ Harbor GO Junior Championship 2018

สรุปผลการแข่งขันกีฬาหมากล้อม รายการ Harbor GO Junior Championship 2018

28 พฤษภาคม 2561 :ชมรมกีฬาหมากล้อม จ.ชลบุรี ร่วมกับสมาคมกีฬาหมากล้อม จ.ชลบุรี สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ศูนย์การค้าฮาเบอร์ พัทยา จัดงานการแข่งขันหมากล้อม Harbor GO Junior Championship 2018  เป็นการแข่งขันหมากล้อมในระดับเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี ณ ศูนย์การค้าฮาเบอร์ พัทยา วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561 โดยมีการแข่งขันหมากล้อมทั้งหมด 8 ประเภท 1.ดั้ง 2.ไฮคิว 3.โลว์คิวมัธยม 4.โลว์คิวประถม 5.พรีโลว์คิวมัธยม 6.พรีโลว์คิวประถม 7.เฟรนชิปมัธยม 8.เฟรนชิปประถม