Tag Archives: กีฬาราชมงคลแห่งประเทศไทย

สรุปผลการแข่งขันหมากล้อมกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 “ล้านนาเกมส์”

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อมในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 “ล้านนาเกมส์” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 -​ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา