Tag Archives: กีฬามหาวิทยาลัย

สรุปผลการแข่งขันหมากล้อม กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45

สรุปผลการแข่งขันกีฬาหมากล้อม กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดการแข่งขันหมากล้อมในกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 โดยการแข่งขันในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 -​29 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา มีนักกีฬาที่เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 100 คน จาก 35 สถาบัน