Category Archives: สอนหมากล้อมระดับพื้นฐาน

Learning Go by The Nihon Ki-in No.06

Learning Go by The Nihon Ki-in No.05

Learning Go by The Nihon Ki-in No.04

Learning Go by The Nihon Ki-in No.03

Learning Go by The Nihon Ki-in No.02

Learning Go by The Nihon Ki-in No.01

Learning Go by The Nihon Ki-in

จบเกมอย่างไร?

เมื่อแบ่งพื้นที่กันเรียบร้อย เราจะต้องทำการนับคะแนน ของผู้เล่นทั้ง 2 ฝั่ง ใครมีแต้มเยอะกว่าเป็นฝ่ายชนะ

การล้อมพื้นที่

หมากล้อมเป็นเกมที่แพ้ชนะกันด้วย “พื้นที่”

การถูกอาตาริ แต่ไม่สามารถหนีรอดได้

การถูกอาตาริ แต่ไม่สามารถหนีรอดได้