โจทย์ 94 ดำจับกินขาว (โคะ)

โจทย์ระดับ Advance

โจทย์ 94 ดำจับกินขาว (โคะ)

 

เฉลยโจทย์ระดับ Advance

โคะ

ดำ 1        บุกทำลายลักษณะของขาว

ขาว 2      ตัดดำ 1 ไม่ให้หนีกลับ

ดำ 3        อาตาริขาวหนึ่งเม็ด

ขาว 4      เชื่อมหมากรักษาแผลตัด

ดำ 5        จับกินดำหนึ่งเม็ดอาตาริขาวทั้งกลุ่ม

 

ยังไงก็ไม่รอด

ดำ 1        บุกทำลายลักษณะของขาว

ขาว 2      เชื่อมหมากสร้างห้อง

ดำ 3        เชื่อมหมากหนีกลับ

ขาว 4      ต่อลงเตรียมสร้างห้อง

ดำ 5        อาตาริขาวทำลายห้อง