โจทย์ 84 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Advance

โจทย์ 84 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์ระดับ Advance

ฝ่ามือทำลายลักษณะ

ดำ 1        ทำลายลักษณะขาว

ขาว 2      ปิดไม่ให้ดำหนีออกทางด้านซ้าย

ดำ 3        กระโดดหนึ่ง เตรียมทางหนีให้ดำสองเม็ดบนล่าง

ขาว 4      ตัดขาว 1 ออกจากกัน

ดำ 5        เชื่อมหมากดำด้านบนพร้อมเชื่อมกับกลุ่มใหญ่ไปในตัว

 

แผนไม่แนบเนียน

ดำ 1        ตาม้าเตรียมช่วยดำหนึ่งเม็ด

ขาว 2      ตัดดำออกจากกัน

ดำ 3        ตัดขาวเชื่อมหมากกับดำ 1

ขาว 4      จับกินดำหนึ่งเม็ดตัดดำออกจากกัน

ดำ 5        ต่อออกทำลายพื้นที่สร้างห้องของขาวเพิ่ม

ขาว 6      ปิดไม่ให้ดำต่อ

ดำ 7        อาตาริขาว 2 เตรียมจับกินเพื่อเชื่อมหมาก

ขาว 8     ปากเสือเตรียมสร้างห้องรอด