โจทย์ 69 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Beginner

โจทย์ 69 ดำเดินเพื่อรอด

 

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

เฉลยโจทย์ 69 (เซกิ)

ดำ    1      เดินสร้างลักษณะเพื่อเตรียมร้างห้อง

ขาว  2, 4  เดินสกัดจุดดำและอาตาริดำที่เส้นหนึ่ง

ดำ    3, 5  เดินเชื่อมไม่ให้ขาวตัด

ขาว  6      เดินเชื่อมไม่ให้ดำตัด

ดำ    7      เดินเชื่อมเพื่อเป็นเซกิ

 

 ไม่รอด

ดำ     1     เดินเชื่อมปิดไม่ให้ขาวตัด

ขาว   2     เดินสกัดจุดดำ

ดำ     3     เดินหนีบขาว 2

ขาว  4     เดินอาตาริดำ 3

ดำ    5     เดินเชื่อมต่อไม่ให้ขาวจับกิน

ขาว  6     เดินเชื่อมให้มีลักษณะเป็นรูปสามจุด