โจทย์ 61 ขาวเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Advance

โจทย์ 61 ขาวเดินเพื่อรอด

เฉลยโจทย์ระดับ Advance

แผนลดลมหายใจดำ

ขาว 1      อาตาริดำสองเม็ด

ดำ 2        เดินต่อเพิ่มลมหายใจไม่ให้ถูกจับกิน

ขาว 3      เดินต่อขู่จับกินดำอีกสองเม็ด พร้อมเตรียมจับกินดำอีกกลุ่มด้วยการจับกินแบบขั้นบันได

ดำ 4        เดินเพิ่มลมหายใจพร้อมปิดลมหายใจของขาว ป้องกันไม่ให้ขาวจับกินดำกลุ่มด้านขวา

ขาว 5      เดินต่อออกขู่จับกินดำทางด้านขวา

ดำ 6        อาตาริขาวหนึ่งเม็ดป้องกันไม่ให้ถูกจับกิน

ขาว 7      เดินกดหัวปิดลมหายใจดำสี่เม็ดทางด้านซ้าย

ดำ 8        เดินต่อออกเพื่อเพิ่มลมหายใจ

ขาว 9      อาตาริดำสามเม็ดลดลมหายใจของดำ

 

ไม่นับลมหายใจให้ดี

ขาว 1      อาตาริดำสองเม็ด

ดำ 2        เดินต่อเพิ่มลมหายใจไม่ให้ถูกจับกิน

ขาว 3      เดินต่อขู่จับกินดำอีกสองเม็ด พร้อมเตรียมจับกินดำอีกกลุ่มด้วยการจับกินแบบขั้นบันได

ดำ 4        เดินเพิ่มลมหายใจพร้อมปิดลมหายใจขาวป้องกันดำอีกกลุ่ม

ขาว 5      อาตาริดำสามเม็ด

ดำ 6        เชื่อมหมากไม่ให้ถูกจับกิน

ขาว 7      เชื่อมหมากขู่จับกินดำทางด้านขวา

ดำ 8        อาตาริขาวหนึ่งเม็ดป้องกันไม่ให้ถูกจับกิน

ขาว 9      เดินกดหัวปิดลมหายใจดำทั้งกลุ่ม

ดำ 10      ต่อออกเพื่อเพิ่มลมหายใจ

ขาว 11    เดินสร้างตาข่ายปิดไม่ให้ดำหนี

ดำ 12       ปิดลมหายใจขาวจับกินขาวภายในทั้งหมด