โจทย์ 58 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Advance

โจทย์ 58 ดำจับกินขาว

เฉลยโจทย์ระดับ Advance

โคะ 

ดำ 1        เบียดเข้าลดพื้นที่ขาว

ขาว 2      รักษาแผลด้วยปากเสือเตรียมสร้างห้อง

ดำ 3        สกัดจุดสร้างห้องขาว

ขาว 4      ปิดสร้างห้อง

ดำ 5        เชื่อมหมากหนี

ขาว 6      ปิดดำสองเม็ดไม่ให้หนี

ดำ 7        อาตาริดำสามเม็ดเปิดโคะ

ขาว 8     จับกินดำ 7 เล่นโคะ

 

เดินผิดจังหวะ

ดำ 1        สกัดจุดสร้างห้องขาว

ขาว 2      ปิดหัวเตรียมสร้างห้อง

ดำ 3        เชื่อมหมากหนีออกภายนอก

ขาว 4     ตัดดำสองเม็ดจับกินเพื่อรอด