โจทย์ 56 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Beginner

โจทย์ 56 ดำเดินเพื่อรอด

 

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

เฉลยโจทย์ 56

จุด 2-2

ดำ 1 เดินต่อออกเพื่อไม่ให้ขาวจับสามารถอาตาริดำสามเม็ด

ขาว 2 เดินจับกินดำสองเม็ด

ดำ 3 เดินเชื่อม

รูปนี้ดำรอดเนื่องจากมีจุดสร้างสองห้องสองจุดคือ A และ B

 

ขู่กินแต่ไม่รอด

ดำ 1 เดินอาตาริขาว

ขาว 2 เดินอาตาริดำสามเม็ด

ดำ 3 จับกินขาวเม็ดเดียว

ขาว 4 อาตาริดำสามเม็ดซ้ำอีกที

ดำ 5 เดินเชื่อมที่ A ไม่ให้ขาวจับกิน

ขาว 6 เดินทำลายห้องดำ