โจทย์ 49 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Advance

โจทย์ 49 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์ระดับ Advance

ผีหัวโต  

ดำ 1         เบียดทำลายห้องขาว

ขาว 2      ขู่สร้างห้อง

ดำ 3        เชื่อมหมากเตรียมอาตาริขาว

ขาว 4      ตัดดำสามเม็ด

ดำ 5        อาตาริขาว

ขาว6       จับกินดำ 5

ดำ 7        อาตาริขาวต่อ

ขาว 8      เดินแทนที่ดำ 5 เชื่อมหมาก

ดำ 9        อาตาริขาว

 

ขาว 2 เดินฟรี

ดำ 1         ตัดขาวออกจากกัน

ขาว 2      อาตาริดำ 1

ดำ 3         อาตาริดำขาวห้าเม็ด

ขาว 4      จับกินดำ 1

ดำ 5         เชื่อมหมากเตรียมอาตาริขาว

ขาว 6      เชื่อมหมากสร้างสองห้องรอด