โจทย์ 48 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Advance

โจทย์ 48 ดำเดินเพื่อรอด

 

เฉลยโจทย์ระดับ Advance

ขู่จับกินแต่สร้างห้อง

ดำ 1        เบียดเข้าไปขู่ทำลายห้องขาว

ขาว 2      ปิดไม่ให้ดำเข้ามา

ดำ 3        เบียดทำลายห้องขาวต่อขู่ Snap-Back จับกินขาวสองเม็ด

ขาว 4      จับกินดำสองเม็ด

ดำ 5        เชื่อมหมากรักษาแผล

ขาว 6      เชื่อมหมากที่เส้นหนึ่ง

ดำ 7        อาตาริขาวสี่เม็ดเพื่อสร้างห้อง

ขาว 8      เชื่อมไม่ให้ถูกจับกิน

ดำ 9        กระโดดหนึ่งขยายพื้นที่สร้างห้อง

ขาว 10    ปิดไม่ให้ดำขยายต่อ

ดำ 11       ต่อลงตรงๆ สร้างห้องรอด

 

ดำ 1 ทำลายโอกาสรอด

ดำ 1         อาตาริขาวสองเม็ด

ขาว 2      จับกินดำสองเม็ด

ดำ 3         เบียดทำลายพื้นที่สร้างห้องขาว

ขาว 4      ปิดไม่ให้ดำเข้ามากอีก

ดำ 5         เบียดเข้ามาทำลายห้องขาว

ขาว 6      อาตาริดำ 3