โจทย์ 46 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Beginner

โจทย์ 46 ดำเดินเพื่อรอด

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

  เฉลยโจทย์ 46

ดำ 1 เป็นการเดินในสร้างลักษณะที่ดีรูปหนึ่ง ประโยชน์คือรักษาแผลและปิดพื้นที่ไปในตัว

ขาว 2 เดินสกัดจุด

ดำ 3 เดินปิดพื้นที่สร้างรูปร่างภายในไม่ให้อยู่ใน 7 รูปร่างสำคัญ

ขาว 4 เดินตัดดำออกเป็นสองกลุ่ม

ดำ 5 เดินอาตาริขาวและสร้างห้องไปในตัว

คิดง่ายไป

ดำ 1 เดินปิดพื้นที่

ขาว 2 เดินตำแหน่งสำคัญที่สร้างลักษณะที่ดีของดำแทน

ดำ 3 เดินปิดไม่ให้ขาวหนีออกไปข้างนอก

ขาว 4 เดินตัดดำออกเป็นสองกลุ่ม

หมายเหตุ ถ้าดำเปลี่ยนตำแหน่งเดิน 3 เป็นเดินที่ขาว 4 แทน ขาวจะเดินเชื่อมกับกลุ่มข้างนอกที่ดำ 3