โจทย์ 18 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Advance

โจทย์  18 ดำเดินเพื่อรอด

เฉลยโจทย์ระดับ Advance

เฉลยโจทย์ 18

ดำอยากจะเดินเม็ด 3 และ 9 ให้ได้แต่เนื่องจากไม่สามารถเดินได้เลยในทันที เพราะขาวก็รู้ข้อนี้เหมือนกัน ดังนั้นดำจึงต้องสร้างสถานการณ์ที่สามารถเดินทั้งสองเม็ดนี้ได้โดยที่ขาวไม่สามารถทำอะไรได้โดยเริ่มจากดำ 1

 

จากที่กล่าวไว้ข้างต้นว่าดำไม่สามารถเดินเม็ดที่ต้องการได้เลยในทันที รูปนี้คือผลของมัน คือดำไม่สามารถสร้างสองห้องได้