โจทย์ 167 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Intermediate

 

โจทย์ 167 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate

โคะ

ดำ 1        หนีบขาวเตรียมอาตาริขาวหนึ่งเม็ด

ขาว 2      อาตาริดำสองเม็ด

ดำ 3        จับกินขาวหนึ่งเม็ดเพื่อช่วยดำที่ถูกอาตาริ

ขาว 4      อาตาริดำ 1

ดำ 5        อาตาริขาว 4 พร้อมขู่ตัดขาวออกจากกัน

ขาว 6      อาตาริดำ 5 รักษาแผลตัด

ดำ 7        จับกินขาว 4 พร้อมอาตาริขาวทั้งกลุ่ม

 

ลมหายใจภายนอกยังปิดไม่หมด

ดำ 1        ช้อนขาวหนึ่งเม็ด ทำลายห้องขาวบริเวณมุม

ขาว 2      ต่อลงป้องกันไม่ให้ดำบุกเข้ามาทำลายพื้นที่สร้างห้อง

ดำ 3        สกัดจุดสร้างห้องของขาว

ขาว 4      ปิดหัวเตรียมอาตาริดำ 3

ดำ 5        ต่อเพิ่มลมหายใจ

ขาว 6      อาตาริดำสองเม็ดสร้างห้องเดินเพื่อรอด