โจทย์ 165 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Intermediate

 

โจทย์ 165 ดำเดินเพื่อรอด

 

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate

เซกิ

ดำ 1        เดินเป็นปากเสือเตรียมสร้างห้อง

ขาว 2      สกัดจุดสร้างห้องของดำ

ดำ 3        ปิดไม่ให้ขาว 2 หนี

ขาว 4      เบียดลดพื้นที่สร้างห้อง

ดำ 5        ปิดพื้นที่เตรียมแบ่งสองห้อง

ขาว 6    สกัดจุดสร้างห้องของดำ

ดำ 7        ตัดไม่ให้ขาว 6 หนี

ขาว 8      เชื่อมหมากเพื่อเป็นเซกิ

 

รูปแบบประตูตาย

ดำ 1        ปิดพื้นที่ไม่ให้ขาวเบียดลดพื้นที่

ขาว 2      เบียดลดพื้นที่ดำจากทางด้านซ้าย

ดำ 3        ปิดไม่ให้ขาวเข้ามาได้อีก

ขาว 4      สกัดจุดสร้างห้องของดำ

ดำ 5        ปิดลมหายใจขาว 4 ไม่ให้เชื่อมกลับ

ขาว 6     สกัดจุดสร้างห้องของดำ