โจทย์ 160 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Intermediate

 

โจทย์ 160 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate

รูปแบบจับกินพื้นฐาน

ดำ 1        ต่อลงเตรียมทำลายห้องขาว

ขาว 2      สร้างห้องพร้อมรักษาแผล

ดำ 3        ตัดทำลายลักษณะของขาว

ขาว 4      ต่อลงสร้างห้องบริเวณมุม

ดำ 5        อาตาริขาวทำให้ขาวเป็นห้องปลอม

 

โคะ

ดำ 1        เบียดเพื่อลดพื้นที่สร้างห้องของขาว

ขาว 2      เชื่อมหมากรักษาแผล

ดำ 3        เบียดทำลายพื้นที่ของขาวต่อ

ขาว 4      อาตาริดำ 1 จับกินเดินเพื่อรอด

ดำ 5        อาตาริขาว 4 เปิดโคะเดินเพื่อจับกินขาว

ขาว 6      จับกินดำ 1 เริ่มเล่นโคะ