โจทย์ 15 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Intermediate

โจทย์ 15 ดำจับกินขาว

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate

เฉลยโจทย์ 15 (จุด 2-1)

ดำเดินสกัดจุดขาวที่ 1

ขาว 2 เดินเพื่อปิดทางดำไม่ให้หนีออกไปเชื่อมกับกลุ่มข้างนอก

ดำ 3 สกัดจุดขาวอีกทีและอาตาริขาว 1 เม็ดด้วย

ขาวเดินที่ 4 เพื่อทำให้กลายเป็น Snap Back จะเห็นว่าขาวมีหนึ่งห้องจริงแล้ว

ดำเดินที่ 5 เพื่อทำลายห้องขาว

แม้ว่าขาวจะจับกินที่ 6 ดำก็จะกรอกยาพิษซ้ำที่ 5 อีกครั้ง

ขาวไม่สามารถเชื่อมที่ 9 ต้องจับกินที่ A แทน ทำให้ดำทำลายห้องด้วย 9 ได้

 

ผิดพลาด

หลังจากดำอาตาริขาว 1 เม็ดที่มุมเสร็จแล้วดำยังเดินกินดำ 1 เม็ดนั้นดังรูป จะทำให้ขาวรอดไปได้ทันทีโดยขาวจะกินคืนที่ A ทำให้ขาวมีทางรอด 2 ทางคือเดินจับกินดำที่ 4 หรือที่จุด B