โจทย์ 114 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Intermediate

โจทย์ 114 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate

ทำลายลักษณะหมาก

ดำ 1         เบียดทำลายลักษณะของขาว

ขาว 2      ปิดไม่ให้ดำเดินเข้ามาได้อีกพร้อมขู่อาตาริดำ

ดำ 3         เดินต่อหมากเพิ่มความแข็งแรง

ขาว 4      เดินสร้างลักษณะที่ดีเตรียมสร้างห้อง

ดำ 5         สกัดจุดสร้างห้อง

ขาว 6      ปิดไม่ให้ดำเดินหนีออกไปเชื่อมหมาก

ดำ 7         เบียดลดพื้นที่สร้างห้อง

ขาว 8      ปิดอาตาริดำ 7

ดำ 9         สกัดจุดสร้างห้องของขาว

 

ไม่รอดเช่นกัน

ลำดับหมาก 1-6 เหมือนรูปที่แล้ว

ดำ 7         สกัดจุดสร้างห้องของขาว

ขาว 8      ปิดไม่ให้ดำเบียดเข้ามาพร้อมขู่สร้างห้อง

ดำ 9         สกัดจุดสร้างห้องของขาว